CHỐT SALE THỰC TẾ LÊN KHÁCH HÀNG

QUY TRÌNH CHỐT SIM KHÔNG LỐI THOÁT

B1: Luận Sim theo số năm khách hàng đã dùng. Luận đúng. Khen trước chê sau, nhấn mạnh vào các vấn đề quan trọng và xấu lên khách hàng. 

B2: Cần luận từ tính cách, nghề nghiệp, tiền tài, sức khỏe, hôn nhân…

B3: Tìm mấu chốt để bán hàng, xoáy vào các vấn đề nghiêm trọng như: Sức khỏe, tiền tài, hôn nhân và dựa trên những quá khứ mà khách hàng đã trải qua.

B4: Áp dụng quy trình chốt sale ngọn lửa và ngôi sao. Chắc chắn sẽ chốt được. Xem video đào tạo.

B5: Khách chốt gửi quy trình chốt đã được soạn sẵn. Có thể cọc hoặc không tùy vào cảm nhận của mọi người. Quy trình chốt cọc: 

Dưới đây là các ví dụ thực tế mời anh chị xem qua:

HÃY XEM HẾT 2 VIDEO ĐÀO TẠO BÁN HÀNG BẬC CAO DƯỚI ĐÂY 

thực tập luận sim và chốt sale sim trực tiếp

luận sim và chốt sale qua điện thoại

chốt sale 1

Chốt khách nhóm D chủ doanh nghiệp, cực khó tính

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

chốt sale 2

Chốt khách nhóm C cực khó tính, cẩn thận 

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

chốt sale 3

1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1

chốt sale 4

1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 2
8 2
9 2
10 1
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2

chốt sale 5

1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 3
8 3
9 3
10 2
11 3
12 3
13 3
14 3
15 3
16 2
17 1
18
19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.